องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับโอนข้าราชการและข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น 23 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับโอนข้าราชการและข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 105 อัตรา โดยกำหนดให้ยื่นคำร้องขอโอน ระหว่าวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ที่ โทร 038-617430 ต่อ 711คะแนนโหวต :