องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 14-17 กันยายน 2564 รายละเอียดตาม www.rayong-pao.go.th โทร 038617430 ต่อ 711คะแนนโหวต :