อบต.แม่น้ำคู้จะประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้จะดำเนินการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ 5 ต.แม่น้ำคู้ ราคากลางของงานจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 5,542,742.08 บาททั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ หรือสอบถามทางโ?รศัพท์ 038-010800 ถึง 4 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar