ปชส.ระยองจัดโครงการสร้างสุของค์กร เสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้กับบุคลากร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกิจพอเพียง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการสร้างสุของค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีหน่วยงานภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทน ผอ.ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ให้การต้อนรับ พาชมฐานกิจกรรม และให้ความรู้ตามฐานกิจกรรมต่างๆ

นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงานผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร อีกทั้งยังได้ความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :