ขับเคลื่อนโครงการ "ระยอง คนพ้นทุกข์ ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันความสุข” นำความห่วงใยจากทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.65 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 4/2 ม.2 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย มอบเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัว นางพิศมัย ขจรรัตน์ อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และมีผู้พิการในครอบครัว พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งปรับปรุงบ้านและห้องน้ำให้ด้วย โดยนางพิสมัย มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท  อาศัยอยู่กับลูกชาย ซึ่งเป็นผู้พิการ มีหลานสาว และหลานชาย อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน

ทั้งกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ยากไร้ดังกล่าว จังหวัดระยอง ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และศูนย์ฯ ระดับต่างๆ ขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระจังหวัด และขับเคลื่อนด้วย Model แก้จนคนระยอง “ระยองพ้นจน...คนพ้นทุกข์” มีเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องให้ความช่วยเหลือของจังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 ครัวเรือน 6,627 คน ซึ่งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนตามโครงการ "ระยอง คนพ้นทุกข์ ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันความสุข”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar