ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เวลา 09.30 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ และข้าราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีฯ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย รวมทั้งให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชื่นชมในพระบารมีและร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :