จังหวัดระยอง ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นัดแรก

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเทศกาล ส่วนภาพรวมของเมื่อวานนี้ (29 ธันวาคม 2565) ยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุจึงทำให้ยังไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนการดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม พบผู้กระทำผิดสูงสุด ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่การสัญจรทางน้ำเหตุการณ์ปกติ ผู้ประกอบการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือและชูชีพให้นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงจำนวนมากขณะเดียวกันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทำให้มีรถสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดยาวเป็นจำนวนมาก จังหวัดระยองจึงรับนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกประชาชน และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองไม่ต้องการให้มีอุบัติเหตุหรือผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในจังหวัดระยองจึงต้องมีมาตรการเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยเฉพาะขนส่งสาธารณะ การเมาแล้วขับ การตรวจสภาพรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งการตั้งจุดพักรถที่สามารถพักทั้งรถและคนได้เป็นวลานานขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเมื่อล้าให้กับประชาชนในระหว่างเดินทางในช่วงเทศกาล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar