ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ระยอง รายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นวันที่ 6

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ครั้งที่ 6/2565 ข้อมูลอย่างเป็นทางการของวันที่ 3 มกราคม 2566 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สถิติสะสม 6 วันของการรณรงค์ยังคงที่ คือ เกิดอุบัติเหตุรวม 8 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย เป็นเหตุเกิดกับรถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะที่การดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม 6 วันที่ผ่านมาเรียกตรวจไปแล้วกว่า 27,026 ครั้ง และมีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวน 5,308 ราย พบผู้กระทำผิดสูงสุด ได้แก่ ไม่มีใบขับขี่ 2,591 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,275 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 308 ราย และเมาแล้วขับ 267 ราย

นายอัธยา หัวหน้า ปภ.จังหวัดระยอง กล่าวว่า ตอนนี้จังหวัดระยองมีผู้เสียชีวิตเกินค่าเป้าหมาย 2 ราย ซึ่งอุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัยทั้งความประมาท ไม่ใส่หมวกนิรภัย เมาสุรา ความไม่พร้อมของคนขับขี่ และถนน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ตั้งด่านและตรวจตามมาตรการ 10 รสขมอย่างเข้มข้นและมากกว่าปีก่อน ๆ เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเวลาที่มีการเดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลทั้งหมดมาถอดบทเรียนและปรับแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีวินัย เคารพกฎหมาย และตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทำคู่ขนานโดยทั้งภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มเยาวชน เพราะการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ การสร้างจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar