คลังชี้แจงกรณีเอกสารปลอมที่เกี่ยวกับบริษัท JN RICH GROUP เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

กระทรวงการคลังขอชี้แจงกรณีที่มีเอกสารที่ถูกอ้างว่าเป็นเอกสารซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง พร้อมอ้างถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร America Banking Association แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นประกาศถึง “สมาชิกบริษัท JN RICH GROUP ”  เรื่องการทำธุรกรรมกับบริษัท JN RICH GROUP เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท JN RICH GROUP  นอกจากนั้น เอกสารดังกล่าวยังมีการอ้างถึงเลขหนังสือ “มท 0810.6/ว3090” ซึ่งไม่ใช่เลขหนังสือราชการของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด


กระทรวงการคลังขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเอกสารปลอมดังกล่าว ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากเอกสารปลอมดังกล่าว และจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงการคลังในทุกกรณี 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และข้อเท็จจริงจากกระทรวงการคลัง ได้จากเว็บไซด์ www.mof.go.th  และเพจ Facebook กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar