ประชาสัมพันธ์ระยองจับมือปศุสัตว์ระยองออกหน่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนทำหมันสุนัข-แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จับมือปศุสัตว์จังหวัดระยอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนทำหมันสุนัข-แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง  นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และบริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข-แมวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จัดขึ้น เพื่อสนองพระปณิธานฯ ของพระองค์ที่ต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar