ลงนาม MOU ร่วมต้านยาเสพติด โรงเรียน โรงงาน ภาครัฐ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียน โรงงาน ภาครัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี ผู้บริหารจากบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท วิซั่น เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม โดยภายในงานได้มีการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากผู้บริหารของจังหวัด การลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างจังหวัดระยอง ไออาร์พีซี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และพันธมิตรธุรกิจ การปลูกต้นไม้ร่วมกันที่สวนของวิทยาลัยตามโครงการโรงเรียนสีเขียว และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬาฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารจังหวัดระยอง และผู้บริหารบริษัท-วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
 
นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรม “โรงเรียน โรงงาน ภาครัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ในวันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งนับว่าเป็นทั้งโรงงานและโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง มีพนักงานและนักศึกษาจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงในการที่จะมีผู้เข้าไปเสพยาเสพติดได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานและนักศึกษา ในโรงงานและโรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรม “โรงเรียน โรงงาน ภาครัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
 
นายกฤษณ์ อิ่มแสง CEO IRPC กล่าวว่า ได้มีแนวคิดที่จะให้โรงเรียน โรงงาน ได้ร่วมกันดูแลพนักงาน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปลอดจากภัยยาเสพติด เพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ทำงานด้วย บรรยากาศแห่งความสุข การจัดงานในวันนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อช่วยกันดูแลสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงในการต่อต้านยาเสพติด
 
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความสำคัญและจัดงานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ได้ให้ไว้กับทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ประกอบการ เพื่อให้พร้อมที่จะร่วมกันสอดส่องดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ ได้ปลอดจากการใช้ยาเสพติดทุกประเภทซึ่งปัจจุบันถือว่ามีความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar