นายกฯ เชิญชวน เอกชนจีนรายใหญ่ ลงทุนในไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.กค. พบ Mr. Zhu Hexin, Chairman CITIC Group Corporation บริษัทเอกชนรายใหญ่ของจีน ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune's Global 500 เป็นเวลา15 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2552 และอยู่ในอันดับที่ 100 ในปี 2566

นายกฯ ชวนกลุ่ม CITIC ร่วมลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมกลุ่ม BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (โดยเฉพาะเกษตร อาหาร การแพทย์ และพลังงาน สะอาด) อุตสาหกรรมยานยนต์ (โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะต้นน้ำและ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) อุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนชวนให้มาตั้ง Regional Headquarter โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่

ด้าน CITIC สนใจลงทุนใน PPP Projects ขนาดใหญ่ของไทย และ ประสงค์ขยายความร่วมมือกับไทยในอีกหลายด้าน โดยบริษัทมีธุรกิจครอบคลุมและมีบริษัทในเครือจำนวนมาก มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก รวมทั้ง ด้านพลังงานสะอาดที่ไทยสนใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar