เตรียมยกระดับเขตชุมชนปากน้ำประแสให้เป็นมรดกจังหวัดระยอง

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เปิดรับฟังความคิดเห็นการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การยกระดับเขตชุมชนปากน้ำประแสเป็นมรดกจังหวัดระยอง โดยมีนายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางปนิดา บุญฤทธิ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม นางสาวศุภธิดา อินทรศุภมาตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วม เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกให้มีความถูกต้องและจัดทำระบบมรดกของจังหวัดเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องนำไปสู่การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัด

ทั้งนี้ การจัดทำประชาพิจารณ์มีการเสวนาในหัวข้อ ความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นของจังหวัดระยอง การชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าและความสำคัญในการขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นต่อการพิจารณาคุณค่าและความสำคัญในการยกระดับเขตชุมชนปากน้ำประแสเป็นมรดกจังหวัดระยอง ซึ่ง ทสจ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและร่วมผลักดันกระบวนการในการขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar