จ.ระยอง Kick off ปล่อยคาราวานทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล 94 ราย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพี่น้องร่วมชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ต.ค.66 ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน Kick off ปล่อยคาราวานทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยในจังหวัดระยอง จากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน 94 ราย มี น.ส.โสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมหน่วยงานรวม 13 แห่ง นำถุงยังชีพออกเยี่ยมเยียนครอบครัวแรงงานไทยในจังหวัดระยอง โดยมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นครอบครัวที่ติดต่อกับสมาชิกคนในครอบครัวไม่ได้ จำนวน 58 ราย และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ยังติดต่อแรงงานที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้เป็นปกติ และบางรายก็เดินทางกลับมาสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย จำนวน 36 ราย

น.ส.โสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมขบวนทีมจังหวัดระยอง เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยจากเหตุความไม่สงบในรัฐอิสราเอลดังกล่าว เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยการ เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจพี่น้องร่วมชาติ และติดตามดูแลให้การช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน 94 ราย ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar