จังหวัดระยองปล่อยรถโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยรถ “โครงการรถโมบายพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง” โดยมีนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามแหล่งชุมชนต่างๆ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ส่งรถโมบายลงพื้นที่จำนวน 16 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยจะเดินทางไปในแหล่งชุมชนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพรวมจำนวนกว่า 70 รายการ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเฉลี่ยนประมาณร้อยละ 20 – 60 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของชาวบ้าน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการจ้างงานสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด19 และงดเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นรวมทั้งการเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :