ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

ผลงาน 2 ปี คนไทยได้อะไร? โดย...นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :