รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.ระยอง 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายอธิชัย ต้นกันยา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี นายกุมพล  ชวนชม ประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง และนายนพคุณ สุนทรหงส์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  


นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้นำนโยบายของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการให้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งมีด้วยกัน 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องที่ประชาชนต้องรู้ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือได้รับความเสียหาย 2. เรื่องที่ประชาชนควรรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และ 3. เรื่องที่ประชาชนอยากรู้และกำลังอยู่ในความสนใจ นำมาสอดแทรกในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามกรมประชาสัมพันธ์มีทั้งสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อใหม่ ต้องทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน จำเป็นต้องควรนำเสนอประเด็นดังกล่าวฯควบคู่กันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด


โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เยี่ยมชมห้องส่งวิทยุและห้องบันทึกเสียงใหม่ ของ สวท.ระยอง ที่ได้รับงบจากกรมประชาสัมพันธ์ปี พ.ศ.2564 จำนวน 450,000 บาท และจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอีก 400,000 บาท นำมาปรังปรุงและออกแบบใหม่ทั้งหมดหลังจากใช้งานมานานถึง 26 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar