เลื่อนสอบ ก.พ. ช่วง ม.ค.65 และ ก.พ.65 จนกว่าสถานการณ์จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย
เฟสบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศเลื่อนการสอบ ก.พ.ภาค ก. ว่า

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
อ่านรายละเอียดได้ที่: https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_352
ติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ได้ที่: https://ocsc2.job.thai.com/
 

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ocsc_352.pdf |


คะแนนโหวต :