จังหวัดระยองรับมอบมอบชุดตาข่ายดักขยะจากภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ดักขยะก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง

         วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง พ.จ.อ.ธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับมอบ “ชุดตาข่ายดักขยะ” จากบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายเศรษฐศักดิ์ สถิรวงศ์วรรณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะเป็นผู้แทนมอบ โดยจังหวัดระยองโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง จะดำเนินการส่งต่อชุดตาข่ายดักขยะไปยัง อปท.ต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน เทศบาลตำบลบ้านค่าย อบต.หนองบัว อบต.ตาขัน และอบต.บางบุตร นำไปติดตั้งดักขยะก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง พร้อมทั้งรายงานมายังจังหวัดระยองทุกวันที่ 5 ของเดือน

         ทั้งนี้ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าซันโทรี่และเป็ปซี่ในประเทศไทย ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตอย่างยั่งยืน Growing for Good” โดยเน้นให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามพันธสัญญาการอยู่ร่วมกับน้ำ “มิซุ โตะ อิคิรุ” จัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะกลับมาสู่ระบบรีไซเคิลอย่างเป็นระบบให้กับจังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :