จังหวัดระยองเห็นชอบให้ “ผ้าตากะหมุก” เป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง

         วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผ้าประจำจังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยเป็นการพิจารณาลงมติให้ “ผ้าตากะหมุก” เป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง ซึ่งผลของมติที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง

         ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดในการกำหนดให้ผ้าตากะหมุกเป็นผ้าประจำจังหวัดระยองและกำหนดเตรียมเปิดตัวผ้าตากะหมุก ประมาณเดือนมีนาคม 2565 โดยจะเป็นการจัดกิจกรรมการแถลงข่าว นิทรรศการ และการเดินแบบผ้าตากะหมุกในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :