สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจัดโครงการอบรมเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล รุ่นที่ 2 

    วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมอินทรวิชิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล รุ่นที่ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนให้ความสนใจและร่วมการอบรมดังกล่าว
    ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล รุ่นที่ 2 ถือเป็นการจัดอบรมที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภายในจังหวัดระยองที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอยู่แล้ว การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar