มาตรการสร้างรายได้การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

 การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก สำหรับมาตรการการท่องเที่ยวนี้สามารถสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้

         ขณะนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยฟื้นตัวกว่า 80% ของช่วงก่อนโควิดแล้ว เหลือแค่นักท่องเที่ยวจีนที่ยังฟื้นตัวไม่ถึง 30% โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย 1.85 ล้านคนเท่านั้น ตั้งเป้าปีนี้จะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ 5 ล้านคน

         หนึ่งในมาตรการ คือ มาตรการเชิงรุกด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Ease of Traveling) ผ่านมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและคาซัคสถาน  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 ซึ่งทั้งสองตลาด ถือเป็นตลาดศักยภาพและมีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นฟูภาพรวมการท่องเที่ยวไทย

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar