เช็กเลย! สิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โรงเรียนรัฐ – เอกชน

มาแล้ว! สำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564 สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และ เลขประจำตัวนักเรียน และสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th หรือแอปพลิเคชัน “สช. On mobile” โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่  

ส.ปชส.ระยองคะแนนโหวต :