จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม 30 ล้านโดส เตรียมส่งมอบไตรมาส 1 - 3 ของปี 2565 พร้อมเร่งฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส

ครม.มีมติรับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19สำหรับปี 2565 จากบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด (Pfizer) เพิ่มเติม จำนวน 30 ล้านโดส

     นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดย บจ.ไฟเซอร์ จะจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมจำนวน 30 ล้านโดส ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้มีวัคซีนไฟเซอร์สำหรับปี 2564- 2565 จำนวน 60 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในประเทศไทยจากวัคซีนรุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาสำเร็จแล้ว เพื่อเตรียมไว้สำหรับการฉีดให้เด็กและเยาวชนในช่วงอายุต่างๆ ต่อไป สำหรับกำหนดส่งมอบในไตรมาส 1 ถึง 3  ของปี 2565 คือเดือน ม.ค.- ก.ย. 2565

     ที่ผ่านมามีการเห็นชอบแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเจรจากับบริษัทไฟเซอร์อย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนของ ศบค.

อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตวัคซีนโมเดอร์นา

     เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเป็นแหล่งผลิตสมทบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว เพื่อให้   คนไทยเข้าถึงวัคซีนโมเดอร์นาได้รวดเร็ว

     บริษัทจะสามารถนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ในรอบถัดไป 1.4 ล้านโดส    จากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะเริ่มทยอยนำเข้าในช่วงประมาณ ปลายพ.ย. - ต้นธ.ค. เพื่อส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนต่อไป ทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปีนี้ รวม 1.9 ล้านโดส ตามแผนการส่งมอบวัคซีนทั้งหมดของปี 2564


เร่งฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดส

     นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงมหาดไทย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยกำหนดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้  เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง รวมถึงให้ขยายการฉีดใน กลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียน  
 
     เน้นให้ความรู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด - 19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

     กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก ดังนั้นต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

การดำเนินการตามมาตรการ COVID  Free Setting จะประกอบด้วย
·    บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
·    ผู้รับบริการหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น
     อย่างไรก็ตามจะเร่งให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม ล่าสุดวันที่ 23 พ.ย. 2564 ยอดผู้เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จำนวน 89,336,791 โดสแล้วคะแนนโหวต :