การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี จะช่วยให้สามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำ ประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง ดังนี้

• เตรียมพร้อม ติดตาม เฝ้าระวัง

- สังเกตระดับน้ำ ติดตามประกาศแจ้งเตือนต่าง ๆ

- เตรียมยกของขึ้นที่สูง

- หากมีการแจ้งอพยพให้รีบอพยพทันที

- เตรียมอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูง

• เมื่อเกิดน้ำท่วม

- รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือโทร.1784 หรือไลน์ @1784ddpm

- ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

- ดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปเล่นน้ำในพื้นที่น้ำท่วม น้ำไหลหลาก

- หลีกเลี่ยงการขับรถไปในพื้นที่หรือเส้นทางที่น้ำท่วม

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร.1774 ตลอด 24 ชั่วโมง *


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar