ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานวิชาการพัสดุ และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมถาษณ์.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม