สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 ผ่าน Application Shopee

                   สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริการด้านการชำระผ่าน Mobile Wallet เพิ่มช่องการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเติม อีก 1 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘Shopee’ (ช้อปปี้) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว เพียงผู้ประกันตนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Shopee ก็สามารถชำระเงินสมทบได้ทันทีผ่าน “Top-up Bill & Movies” แล้วไปที่เมนู “บิลประกัน และประกันสังคม” จากนั้นเลือกเมนู “ประกันสังคมมาตรา 40” ผู้ประกันตนก็สามารถชำระเงิน สมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบ ได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินละ 1,000 บาท และไม่ สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม

                 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/erc ในวันถัดไปจากวันที่ชำระเงินตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการหรือแจ้งปัญหาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของ บริษัทฯ ผ่าน Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0 2017 8399

                 หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ประกันสังคม โทร.1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

 

                                                                                                                                 ส.ปชส.ระยอง 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar