คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่และก่อนตั้งครรภ์

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่และก่อนตั้งครรภ์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย


ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่และก่อนตั้งครรภ์ |


คะแนนโหวต :