กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการทางแยกต่างระดับบริเวณแยกเขาดิน และแยกประแสร์ครั้งที่ 2

กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท วิทสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ สัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์) เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ และความก้าวหน้าของการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง ที่ว่าการอำเภอแกลง โดยมีนายอรรถกร ผาสุก ปลัดอำเภอแกลง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานในระดับภูมิภาค หน่วยงานในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วนที่สนใจโครงการจำนวน 158 คน

เสียงส่วนใหญ่ยังไม่อยากให้มีการพัฒนาเพราะกังวล ต้องปรับแนวทาง

สำหรับประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านนั้นมีอย่างหลากหลายทั้งข้อกังวลเรื่องบ้านที่อยู่ติดตรงบริเวณการขยายทาง จุดทางคนข้าม การขอจุดกลับรถเพิ่มและจุดพักรถรอกลับรถบริเวณเกาะกลาง รอยต่อถนนที่เรียบเนียนระหว่างถนนใหม่กับถนนเดิม การทำท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้จริงแทนการใช้ร่องน้ำธรรมชาติ ความกังวลการเพิ่มความสูงระดับถนน และแผนพัฒนาถนนในอนาคต 20 ปีข้างหน้าที่ต้องนำจำนวนรถและประชากรที่ลดลงมาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการ ซึ่งกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อมูลต่าง ๆ และข้อเสนอแนะนำไปปรับแผนพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนกรณีบ้านที่อยู่ติดคลองเขาดินจะได้รับผลกระทบหรือไม่นั้น ในการขยายสะพานจะทำการขยับตอม่อสะพานซึ่งเป็นการดำเนินการในเขตทางจึงไม่ส่งผลกระทบ ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการในครั้งนี้ อ้างอิงจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 137 ชุด พบว่า ร้อยละ 54.74 ไม่ควรมีการพัฒนาโครงการ ร้อยละ 31.39 ควรมีการพัฒนาโครงการ และร้อยละ 13.87 ไม่แสดงความคิดเห็น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :