พช.ระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีการยกเสาเอกก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล (GLO) พร้อมด้วยนางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองร่วมคณะโดยมีนางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง ให้การต้อนรับและรายงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย แบบชี้เป้า TPMAP 65 โดยโครงการครั้ง นางสาวกมลทิพย์ ตันติวิทย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแกลง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. และ อช. ตำบลกระแสบนรวมทั้งจิตอาสา 994 จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม

การยกเสาเอกก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาล (GLO) ประจำปี 2565 ในวันนี้เป็นการยกเสาเอกก่อสร้างบ้านพักอาศัยของนายหิรัญ วงศ์คง ซึ่งอาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 77 บ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 10 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ซึ่งตกเกณฑ์ TPMAP มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ และมิติรายได้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดระยองมีเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1 หลัง หลังละ 200,000 บาท โดยครัวเรือนดังกล่าวยังได้รับเงินสบทบสร้างบ้าน และเดินไฟเข้าบ้านจากผู้บริจาคจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย ร่วมสนับสนุน 30,000 บาท และนายสมนึก แสงวงศ์กิจ ร่วมสนับสนุน 10,000 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :