กลุ่ม EMAG จัดเสวนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMAG) ได้จัดโครงการเสวนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัยบรรยายพิเศษในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นสากล ซึ่งมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมรับฟัง ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

และในโอกาสเดียวกัน นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัย การเผชิญเหตุ การแจ้งเตือน และการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการกำจัดของเสีย/น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี วัตถุอันตราย ไหลลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้ง ขอบคุณและให้กำลังใจกลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMAG) ที่ช่วยเหลือจังหวัดระยอง กรณีคราบน้ำมันดิบรั่วไหลที่หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หัวหน้า สนง.ปภ.ระยอง ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก เนื่องในการเกษียณอายุของนายประโมทย์ คล้ายเชย ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีอายุครบ 60 ปี ร่วมกับ กลุ่มช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMAG) ซึ่งให้การช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง อาทิเช่น แนวทางการเผชิญเหตุ การอพยพประชาชน และเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยด้วยดีเสมอมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :