จังหวัดระยองเตรียมความพร้อมการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารจังหวัดระยองและคณะทำงานพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ชายทะเล หาดแหลมเจริญ หาดสุชาดา จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง มีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยเป็นการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการทำงาน รวมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงาน ปี 2566 จากเทศบาลนครระยอง เทศบาลเนินพระ และเทศบาลเมืองมาบตาพุด และพิจารณาไทม์ไลน์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารชายทะเลระยอง เพื่อความสะอาด ปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและทำเกณฑ์ประเมินเพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายมีทั้งการทำธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตร จังหวัดระยองจึงจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านซึ่งเรื่องของอาหารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นในความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar