"ผู้สูงอายุใส่ใจ" ดูแลตนเองให้แข็งแรง

"ผู้สูงอายุใส่ใจ" ดูแลตนเองให้แข็งแรง

- การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล

- การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

- การควบคุมอารมณ์

- การไม่สูบ-ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นโทษ

- การดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

- นอนหลับให้เพียงพอ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar