ใครอยากเรียนแพทย์แผนไทยดูด่วน! รร.ไทยสปาบูรพา จ.ตราด รับนักศึกษา เทอม 2/2566 4 หลักสูตร

โรงเรียนไทยสปาบูรพา จ.ตราด โรงเรียนสอนนวดไทยเพื่อสุขภาพ
โดยมีกรมสนับสนุนสุขภาพ (ส.บ.ส.) รับรอง

เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย เทอม 2/2566 (4 หลักสูตร) ดังนี้

  • ด้านเภสัชกรรมไทย 800 ชั่วโมง

  • ด้านเวชกรรมไทย 1,200 ชั่วโมง

  • ด้านการผดุงครรภ์ไทย 400 ชั่วโมง

  • ด้านการนวดไทย 800 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 นี้ เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2566 เรียนวันหยุดราชการและตามนัดหมาย

สนใจสมัครได้ที่ : โรงเรียนไทยสปาบูรพา 87/7 อาคารไผ่เงิน ชั้น 2 ถ.ราษฏร์อนุสรณ์ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

สอบถาม โทร. 081-2519148, 039-524479 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087008526783

📌 เรียนจบสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยกับสภาการแพทย์แผนไทยได้ตามกฏหมาย

📌 วิชาการเข้มทฤษฏีและปฏิบัติเน้นวิเคราะห์เชื่อมโยงแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน

ข่าว / วรวลัญช์ เชื่อมจอหอ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar