ระยอง เปิดสภากาแฟสัญจร มุ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

วันนี้ 19 ต.ค. 2566 เวลา 07.30 น. ที่สวนอาหารเพลินตา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน โดยกำหนดให้หน่วยงานแต่ละกระทรวงหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันจัด โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น มีนายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท.รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

นายไตรภพ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสภากาแฟดังกล่าว เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้า ซึ่งวันนี้มี 2 เรื่องที่อยากมาพูดคุยและปรับการทำงาน คือ เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตระหนักในเรื่องของคาร์บอนเครดิต มุ่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการลดโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก รวมทั้งเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนเมืองสมาร์ทซิตี้ทั้งจังหวัดด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar