ชวนจิตอาสาปลูกต้นไม้ที่ดินธรณีสงฆ์ เนื่องใน 'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566' มุ่งสร้างจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 20 ต.ค. 2566 ที่บริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ เป็นประธานเปิดโครงการ ’วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566’ มี นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง นายเฉลิม พุ่มไม้ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พระครูกิตติคชราช เจ้าอาวาสวัดช้างขนศิริราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ และศูนย์ป่าไม้ระยอง มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. เอกชน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติ ครม.เสนอให้วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และให้ใช้ชื่อว่า ’วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ’ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มาโดยต่อเนื่องทุกปี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวขึ้นในที่ดินธรณีสงฆ์วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงดังกล่าวขึ้น โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบจิตอาสาเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช-แมลง และปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ 58 ชนิด มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar