ไทย-ลาว เปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)

ไทย - ลาว ร่วมเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) โครงการที่รัฐบาลไทยสนับสนุนเงินกู้แก่ สปป.ลาว ขยายระบบขนส่งทางรางของลาว ต่อจากเส้นทางหนองคาย - ท่านาแล้ง และท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเงินกู้ แก่กรมรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว กว่า 900 ล้านบาท

สถานีรถไฟเวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด) สปป.ลาว เป็นการขยายระบบคมนาคมขนส่งทางรางของ สปป.ลาว ต่อเนื่องจากระยะแรกของเส้นทางหนองคาย - ท่านาแล้ง และเส้นทางท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ มีขอบเขตในการพัฒนางานก่อสร้างระบบราง รถไฟหลัก เริ่มจากสถานีท่านาแล้งถึงสถานีเวียงจันทน์ระยะทาง 7.50 กิโลเมตร และเชื่อมโยงถึงกันด้วยรางรถไฟขนาด 1 เมตร ที่มาจากจังหวัดหนองคาย เบื้องต้น สปป.ลาวจะจัดส่งเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว ( ลฟล.) ไปอบรมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเปืดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบคาดจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 7,500 คนต่อวัน

ที่มา - ไทยคู่ฟ้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar