จังหวัดระยองประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมอินทรวิชิต ศาลากลางจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมี นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดระยอง) จากทุกภาคส่วนร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเสนอของบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2566 จากงบจังหวัด

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบผ่านคณะอนุกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน และประชาสังคมเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar