7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 จังหวัดระยอง เกิดอุบัติเหตุ 4 เจ็บ 2 และตาย 3

         วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 โดยสถิติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 จังหวัดระยองไม่เกิดอุบัติเหตุจึงทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยตลอดระยะเวลารณรงค์ 7 วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 พบการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง 4 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยสุดได้แก่ ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ และขับรถย้อนศร

         ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองจะดำเนินการถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปปรับมาตรการเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :