กอ.รมน.จังหวัดระยองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง

วันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง โดยหัวหน้าส่วนราชการและอำเภอต่างๆ ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติกับงานด้านความมั่นคงแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง พร้อมทั้ง ชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง สำหรับแผนงานและกิจกรรมของ ศปป.1 และ กอ.รมน. ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย การบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง โครงการขยายผลจากสถาบันหลักของชาติ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :