5 ข้อ กับการรู้เท่าทันสื่อ

'การรู้เท่าทันสื่อ' หมายถึง การที่ไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตั้งคำถามว่า สิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ใครเป็นคนให้ข้อมูล เขาต้องการสื่ออะไร และหวังผลหรือมีอะไรแอบแฝงในการสื่อสาร

1. การเปิดรับสื่อ

แยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันเพื่อหาข้อเท็จจริง

2. การวิเคราะห์สื่อ

แยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอเพื่อหาวัตถุประสงค์

3. การเข้าใจสื่อ

คือการตีความ ทำความเข้าใจสิ่งที่สื่อนำเสนอ ซึ่งส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะประสบการณ์ การรับรู้ต่างกัน การตีความจึงอาจไม่เหมือนกัน

4. การประเมินค่า

ประเมินสิ่งที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่าเพียงใด

5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

เลือกรับสื่อเป็น ส่งสารต่อได้ มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปวิเคราะห์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar