ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1

ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1
 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ คือ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน   50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
·    ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน จ่ายชดเชย 4,135.77 บาทต่อตัน 
·    ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 3,592.25 บาทต่อตัน
·    ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน จ่ายชดเชย 1,052.13 บาทต่อตัน
·    ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละ ไม่เกิน 16 ตัน จ่ายชดเชย 4,337.47 บาทต่อตัน
·    ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน จ่ายชดเชย 1,934.62 บาทต่อตัน
 จ่ายเงินประกันรายได้ข้าว 2564/65
·    งวดที่ 1 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค 2564  ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่ 9 พ.ย. 2564
·    งวดที่ 2, งวดที่ 3, งวดที่ 4 ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีในวันที่ 10 พ.ย. 2564
ขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ผ่านเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตต่างๆ เว็บไซต์สำหรับการเช็คเงินเกษตรกร สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกบราวน์เซอร์บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
     2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
     3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน  สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของจำนวนเงินช่วยเหลือ
     โครงการดังกล่าวใช้วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565คะแนนโหวต :