'ร่วมรักกลางที่สาธารณะ' มีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ เอาไปลงออนไลน์ก็ผิด พ.ร.บ.คอม

การมีความรักที่ดีต่อกันนั้นไม่ผิด แต่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะนั้นผิดและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง หลายคนอาจเคยเห็นภาพในโซเชียลมีเดียบางแหล่งที่มีภาพหรือคลิปการร่วมรักหรือมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิด เพราะถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ หากผู้ใดพบเห็นก็สามารถแจ้งตำรวจจับได้ ตามมาตรา 388 แห่งประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

และเช่นเดียวกันหากมีการถ่ายภาพ นำภาพที่มีลักษณะไม่เหมาะสมมาลงสู่สังคมออนไลน์ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่นำภาพไปเผยแพร่ต่อในสังคมออนไลน์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (5) มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) (5)


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar