ปลอมแอคเคาท์ หวังเงิน หวังยอดไลค์ มีความผิด เสี่ยงติดคุก!

ยุคสมัยนี้มิจฉาชีพมีเยอะ มาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเราจะต้องรู้เท่าและรู้ทันเหล่ามิจฉาชีพ แต่ในโลกออนไลน์นั้นมีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบทำให้ต้องตั้งสติในการใช้สื่อเหล่านี้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อทำเรื่องไม่ดีก็เช่นเดียวกัน เพราะการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เพื่อหวังยืมเงิน หรือสร้างคอนเทนท์ปลอมนั้นมีความผิดตามกฎหมาย

  • ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342)
  • ฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 140,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคสอง)
  • นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)

ทั้งนี้ หากใครพบเห็นบุคคลหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อขอยืมเงินหรือหลอกลวง สามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 มาตรา 343 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar