แอบเข้าโทรศัพท์คนอื่นที่ล็อกไว้ มีความผิดนะ!

เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งยุคสมัยนี้มีหลายธุรกรรมอยู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของเราเป็นจำนวนมาก หากข้อมูลถูกขโมยไปก็อาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งการแอบเข้ามือถือของคนอื่นที่มีการล็อกรหัสป้องกันไว้ เข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนนิยามข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นใน มาตรา 3 ระบุว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทางที่ดีเราไม่ควรไปยุ่งข้อมูลของคนอื่นจะดีที่สุด

ที่มา : กระทรวงยุติธรรม, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 และมาตรา 7


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar