เปิดบัญชีม้า ซิมม้า มีความผิด! อ้างไม่รู้ไม่ได้!

บัญชีม้า คืออะไร?

บัญชีม้า คือ บัญชีเงินฝากธนาคารที่คนร้ายนำมาใช้เป็นช่องทางรับและถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีหลักฐานโยงมาถึงตัวได้ เป็นหนึ่งในวิธีที่คนร้ายทำเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีม้า คือการจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชี หรือรับซื้อบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลทั่วไป พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เจ้าของบัญชีเปิดใช้งานด้วย เพื่อให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีไปผูกกับ Mobile Banking และทำธุรกรรมออนไลน์ได้ทันที

บัญชีซิมม้า คือ อะไร?

บัญชีซิมม้า คือ หมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคาร ที่คนถือบัญชีอาจจะไม่ใช่เจ้าของตัวจริง แล้วนำไปใช้ทำเรื่องผิดกฎหมาย เช่น ใช้เป็นบัญชีธนาคารและเบอร์มือถือที่มิจฉาชีพใช้รับหรือโอนเงินที่ได้จากการหลอกเหยื่อ

พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระบุว่า เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวง สามารถติดต่อศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคาร เพื่อระงับบัญชีได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar