โดนปรับ! เทสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ

หลายคนอาจสงสัยว่าน้ำท่วมบ่อย ๆ แล้วน้ำในท่อระบายน้ำก็ไม่ค่อยจะระบายน้ำไปสักทีหรืออาจเจอท่อระบายน้ำตันจนไม่สามารถรองรับน้ำได้ ส่วนหนึ่งมาจากการเทน้ำมันและสิ่งปฏิกูลลงไปในท่อระบายน้ำโดยไม่ได้บำบัด ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก เพราะการเทน้ำมันหรือสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวก และทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก

ผู้ที่เทน้ำมันหรือสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ "มีความผิด" ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ที่กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ในกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นผู้กระทำผิด จะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ

ข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง มาตรา 48 วรรคสามมาตรา 51 มาตรา 57


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar